^Yukarı
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Emsal Danıştay Kararları

 

 1. Aşırı düşük-hayatın olağan akışına aykırılık
 2. Aşırı düşük-metrajlarda farklılık
 3. Belge tamamlatma-Bilgi eksikliği
 4. Benzer iş-Jeoloji mühendisi
 5. Daha önce gerçekleşmiş ihalede verilen teklifler esas alınarak yapılan yaklaşık maliyet hesaplaması
 6. Devlet memurunun iş deneyim belgesi
 7. Hakkında kamu davası açılanların ihaleye katılımı halinde teminatın gelir kaydedilmemesi
 8. İdarece feshedilen sözleşmeye ilişkin olarak iş denetleme belgesi düzenlenmesi
 9. İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
 10. İhale üzerinde kalanın şikayet hakkı
 11. İhalenin iptaline karşı itirazen şikayet başvurusu
 12. İhaleye katılan şirket temsilcisinin yetkisizliği iddiası
 13. İlan ile idari şartnamede farklı, çelişkili düzenleme
 14. İş ve meslek ahlakına aykırı davranışların ispat edilmesi gerektiği
 15. İşçilik bedeli-çalışma saatleri
 16. Kapasite raporu günde üç vardiya çalışıldığı tespitine dayanılarak yapılan kapasite artışı
 17. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgeleri
 18. Şartname ile ihaleye katılım için bakım-onarım yetki belgesi istenmesi
 19. Şirketin faaliyet konusu
 20. Teklif sunulmasından sonra dokümana şikayet
 21. Teknik şartnamede yeterlik belgesi olarak istenilen belgelerin sunulmaması
 22. Vekaletnameye Baro pulunun yapıştırılmaması
 23. Yap-işlet-devret modeli iye yapılan işlerde iş deneyim belgesi
 24. Yurt dışından temin edilen belgelerin sunuluş şekli

 

Copyright © 2013. Yosunkaya Hukuk Bürosu Rights Reserved.


Facebook