^Yukarı
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

İş Hukuku

İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen hukuk dalıdır. 
Hukuk Büromuzca: 

  •  İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,
  •  İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
  • İş kazaları veya hastalıklar,
  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
  • Karşılaşılabilecek diğer meseleler.
     

Konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

Copyright © 2013. Yosunkaya Hukuk Bürosu Rights Reserved.


Facebook