^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rekabet Hukuku


Türk Hukukunda Rekabet konusu esas itibariyle 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir ve rekabeti ihlal edilmesini önlemek için bir takım cezai kurallar getirilmiştir. Bu kapsamda rekabet kurallarına aykırı ticari faaliyetlere çok yüksek oranda para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca rekabet kurallarını ihlal eden şirketler, bu nedenle üçüncü kişilerin maruz kaldıkları zararları karşılamakla yükümlüdürler.

Hukuk Büromuz:

  • Şirket faaliyetlerinin Rekabet Hukuku açısından değerlendirilmesi,
  • Hakim durum, dikey ve yatay anlaşmalar,
  • Menfi tespit başvuruları,
  • Hisse devri ve hisse alım işlemleri için Rekabet Kurumuna Başvuruda bulunulması, 

Konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

©2016 Yosunkaya Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır


Facebook twitter