Yosunkaya Hukuk Bürosu

Yosunkaya Hukuk Bürosu ulusal ve uluslararası şirketler ile kamu kuruluşlarına başta Kamu İhale Hukuku ve Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku olmak üzere özellikli alanlarda hukuki destek ve yardım sunmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet sunduğumuz kişi ve kuruluşlara, ihtiyaç duyulan ticari ve teknik alanlarda süreklilik arz eden yüksek kalitede destek sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirecek gerekli personel ve teknik altyapı ile ihtiyaç duyulan bilgi birikimi yapılanmamız içerisinde bulunmaktadır. 

Kalite anlayışımız, müvekkillere karşı etik ve profesyonel sorumlulukların tanımlanması ile başlamaktadır.   Türkiye Barolar Birliği’nin öngördüğü esaslar Büromuz tarafından minimum standartlar olarak adapte edilmiş bulunmaktadır. 

Hukuk Büromuz Ekonomi Hukukunun tüm alanlarında faaliyet göstermekte olup çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız kendisini kanıtlamış tecrübeye sahiptirler.