Makale: Yeterlik Değerlendirmesinde Aranacak Kriterlere ve İstenecek Belgelere İdari Şartnamede Yer Verilmemesi Hususunun Değerlendirilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: