Yabancı Sermaye Hukuku

Yatırım faaliyetlerini gerçekleştiren, ülke kalkınmasında etkili olan yatırım sermayesi, bütün ülkelerin çekmek istediği sermaye şeklidir. Ekonomik ve siyasal istikrar ülkeye yabancı sermaye çekmek için gerekli ve önemli koşuldur. Aynı zamanda, yatırımcının kendisini güvende hissedebileceği hukuki düzenlemeler ve bu düzenlemeler konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip, kendilerini doğru yönlendirecek hukukçu bir ekip de bu süreçte çok büyük önem arz etmektedir. Bu önemin farkında olan Hukuk Büromuzca konusunda deneyimli kadrosuyla:

  • Yabancı şirketlerin Türkiye’deki ihalelere katılımı,
  • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alış ve satış işlemleri,
  • Yabancıların Türk şirketleriyle ortaklık modelleri,
  • Ortaklıklarda azınlık hakları,
  • Özelleştirme süreç yönetimi,
  • Yatırım işlemleri,
  • Türkiye’de oturma izni,
  • Türkiye’de çalışma izni,
  • İngilizce sözleşme hazırlanması veya kontrol edilmesi, 

Konularında yerli/yabancı kişi ve kuruluşlara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.