İş Hukuku

İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen hukuk dalıdır. 

Hukuk Büromuzca: 

  • İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,
  • İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
  • İş kazaları veya hastalıklar,
  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
  • Karşılaşılabilecek diğer meseleler. 

Konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.