Bankacılık ve Finans Hukuku

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır.

Bu genişlemeye bağlı olarak, bankalar ve finans kurumları ile bu kuruluşların hizmetlerinden faydalanan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ilişkileri de yoğunlaşmakta ve bunun sonucu olarak, hukuki uyuşmazlıkların artışı da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hukuk Büromuz, Bankacılık Hukukunda deneyimli uzman kadrosuyla:

  • Kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetimi,
  • Şirket finansmanı düzenlenmesi ve denetimi,
  • İpotekli ve rehinli işlemler,
  • Finansal kiralama ve faktöring,
  • Bankalar Birliği, BDDK, TMSF gibi kurumlarla ilgili işlemler, 

Konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır