Sözleşmeler Hukuku

Kişilerin ve kuruluşların iş yaşamındaki faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve riskleri en aza indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla Hukuk Büromuz deneyimli kadrosuyla:

  • Sözleşmelerin hazırlanması,
  • Taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması
  • Sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine sonuç doğurabilecek hususların tespiti, gibi hususlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.