Enerji Hukuku

Türkiye enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan bir çok yasal düzenleme ile enerji piyasası yeniden şekillenmiştir.

Bu yeni dönemde Enerji Hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji hukuku başlı başına bir disiplin olarak gelişmeye başlamıştır.

Bu yeni gelişen alanda Hukuk Büromuz uzman ve deneyimli kadrosuyla:

  • EPDK nezdinde yürütülen lisans başvuruları ve diğer süreç takipleri,
  • Petrol piyasasındaki bayilik sözleşmeleri ve anlaşmazlıklar,
  • Türbin vb. enerji ekipmanlarına ilişkin alım-satım sözleşmeleri,
  • Elektrik ticaretine ilişkin yapılan sözleşmeler,
  • Enerji projelerinin finansmanı,
  • Yenilenebilir enerji üretimi ve ticaretine ilişkin sözleşme ve anlaşmazlıklar,
  • Enerji verimliliği konusundaki sözleşmeler,
  • Enerji piyasasındaki haksız rekabete ilişkin anlaşmazlıklar,
  • Enerji piyasasındaki uluslar arası uyuşmazlıklar, 

Konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.