Şirketler Hukuku

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama 40-50 bin civarında yeni şirket kurulmakta, yine yılda ortalama 10-15 bin civarında şirket ise faaliyetlerine son vermekte, kapanmaktadır.

Aynı veriler Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrünün 12 yıl olduğunu göstermektedir.

40 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan şirketlerin ise parmakla gösterilecek kadar az sayıda olduğu belirlenmiştir.

Bu istatistiki veriler, Şirketlerin doğru yönetilme ve hukuka uygun faaliyette bulunmasını teminen profesyonel desteğe ihtiyaçlarını çok açık bir şekilde göstermektedir.

Hukuk Büromuz deneyimli kadrosuyla:

  • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması
  • Şirket satışı ve satın alma işlemleri,
  • Şirketlerin gerçek ve tüzel kişilerle yapacakları sözleşmelerin düzenlenmesi,
  • Şirketlerin tescil işlemleri,
  • Mevzuat değişikliklerinin getirdiği yenilik ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme,
  • Şirketlerin değişen mevzuata uygun hale getirilmesi, 

Konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.