İdare ve Vergi Hukuku

İdare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde yürürlükteki mevzuata ve hukuka bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlü olmakla birlikte, uygulamada İdarelerce tesis edilen ve muhatap kişi ve kuruluşların mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir.

İdarenin tek taraflı, kesin ve yürütülebilir işlemleriyle telafisi imkansız zararlara neden olabildiği dikkate alındığında, kişi ve kuruluşların İdare karşısında hukuken korunması büyük önem taşımaktadır. Hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle menfaatleri ihlal edilen müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla İdare ve Vergi Hukuku konusunda uzman hukukçularımızla:

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri & iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Memur davaları,
 • Öğrenci davaları,
 • Karayolları Trafik Davaları,
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “cezalarda indirim” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “düzeltme” yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,
 • Vergi suç ve cezaları,
 • Özelge başvuruları,
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık,
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık, 

konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.