Ceza Hukuku

Toplum yaşamında gerçekleşen olaylar, hukuk kurallarına, bu bağlamda ceza hukuku kurullarına aykırılık oluşturabilmektedir. Hukuk uygulamacılarının görevi, bir olayın hukuk kurallarına aykırılık oluşturup oluşturmadığının, şayet oluşturuyorsa bu aykırılık dolayısıyla kimin, hangi nedenle sorumlu tutulacağını ve nasıl bir yaptırım uygulanacağını belirlemektir. Bu belirleme sürecinde uygulamacı, hem hukuk kuralları açısından değerlendirilecek olayın ne olduğunu doğru tespit etmeli, hem de hukuk kurallarını tespit edilen olaya doğru şekilde uygulamalıdır. Doğru uygulama bakımından ise, uygulamacının, konuya ilişkin yeterli teorik ve mevzuat bilgisine sahip olması gerekir. Hukuk uygulamacıları arasında yer alan Avukatlar bu süreçte çok önemli bir görev üstlenmektedirler. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren bu  alanda bilgi ve deyimin önemi kendini çok açık bir şekilde göstermektedir. 

Bu kapsamda, Hukuk Büromuzca deneyimimiz ve bilgi birikimimiz olan:

  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Edimin ifasına fesat karıştırma,
  • Evrakta sahtecilik,
  • Memur suçları, 
  • Konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.